โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ Tsuruoka  College ประเทศญี่ปุ่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมหารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มกราคม 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ Dr.Kojo Takahashi  President of Tsuruoka  College และคณะผู้แทนจาก OKAYA Thailand Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ของทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันที่ 11 มกราคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา