โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทค | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : คลินิกเทค

คลินิกเทคโนโลยี จับมือกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ 2560 ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน
จันทร์ 23 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560          สำหรับการร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การสาธิตการทำแยมสับปะรด นิทรรศการโครงการฝนหลวง กิจกรรมการระบายสีเครื่องบินเล็กจากโฟม การสาธิตการทำสบ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา