โลโก้เว็บไซต์ วันราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : วันราชมงคล

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เนื่องในวัน "ราชมงคล"
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

15 กันยายน "วันราชมงคล" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฏเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ทาง มทร.ล้านนา ตาก จึงได้จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเพื่อถวายเป็นราชกุศล โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา