โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-05-18

นศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวทุน/วิจัย

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฎฐพันธ์  เขจรนันทน์ ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดร.ปัจจัย  อินทรน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการและอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้วิพากษ์การนำเสอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยจากประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
พุธ 18 พฤษภาคม 2559 / ข่าววิเทศสัมพันธ์

ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ  และผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์จาก 4 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมต้อนรับคณะจาก Taiwan Education Center  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่า 20 สถาบันการศึกษา ทั้งนี้มี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา