โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-06-27

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี อ.เบ็ญญา อินวรรณ์ และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นวิทยากร ... >> อ่านต่อ


ทีมงาน STEM TVET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science ณ บริษัทกรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด ในเครือ BDI กรุ๊ป
จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน T-TECH วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) บริษัทกรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา และคณะทำงาน STEM TVET ได้ดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยในวันดังกล่าวได้เข้าศึกษาดูงานในโรงงาน ณ บริษัทกรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินแจ๊กชั่น จำกัด ในเครือ BDI กรุ๊ป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบรินดา จางขจรศักดิ์ รองประธาน BDI Group , ดร.อน... >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา