โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-20

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาการดำเนินงาน ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Technology)
พุธ 20 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ โมดูลสมาร์ทฟาร์ม นำโดย อ.วัชรัตน์ ถมทอง และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาการดำเนินงาน ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเรื... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา