โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-07-23

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility
เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยห้วหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อุเทน คำน่าน และดร.แมน ตุ้ยแพร่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะทำงานฯ  ในโอกาสชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ     สำหรับโครงการ Talent Mobility เป็นโครงการที่มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


โครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บ้านหลวง คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 23 กรกกฏาคม 2559  อาจารย์วรเชษฐ์ หวานเสียง ตัวแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าที่ร.ต.ชัยภูมิ สีมา ผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงคณะกรรมการในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมโครงการติดตามความก้าวหน้าและสรุปบทเรียน โครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากท่านอุดม มณีขัติย์ รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกรวัล รศ.ดร.อภิรักษ์ เพี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา