โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-11

นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบวชต้นไม้ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น. ที่ ป่าต้นน้ำ ชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบวชต้นไม้ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญ ... >> อ่านต่อ


กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           8 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งเพื่อให้รู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล อาจารย์ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และ ดร.ธนพร  หมูคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหา... >> อ่านต่อ


วิศวฯราชมงคลล้านนา จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝังตัว
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์จากอาจารย์ 22 คน จากการฝึก... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมเครื่องกลร่วมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงาน“ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในงาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดย อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ อาทิเครื่องอัดเม็ดลำไยสำหรับชงพร้อมดื่ม,เครื่องอัดใบไม้, เครื่องสีข้า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พร้อมใจจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

      รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษามหาราชินี
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดอาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่ม โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  >> อ่านต่อ

จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา