โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-08-23

วิทยาลัยฯ จัดโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และ DSKM
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 ณ บ้านพระยาล้านนาริมน้ำ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ได้จัดทำโครงการ Development of Research Proporsal ให้กับคณะทำงาน โครงการ RL-TVET HUB, SiF ,WiL feeder และโครงการต้นแบบการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี (DSKM) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยโครงการนำร่องระดับชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท จัดโครงการฟื้นฟูป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          20-21 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ร่วมจัดโครงการ LS- CIS ร่วมใจ ฟื้นฟูผืนป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ สวนรุกขชาติพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง          อาจารย์วชิระ  หล่อประดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการ LS-CIS ร่วมใจ ฟื้นฟูผืนป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฝายและปลูกป่าตามแนวพระราชดำริถวายเป็นพระราชกุศ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559  ณ ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อย
อังคาร 23 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา