โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-11-22

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน นำนักศึกษาปรับปรุงบ้านพัก Home Stay
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์น... >> อ่านต่อชาวราชมงคลล้านนาพร้อมใจในกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี”
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม “ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89&n... >> อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม "ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี"
อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม"ราชมงคลล้านนา รวมพลังแห่งความภักดี" ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันประบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  เวลา 7.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา