โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-14


มทร.ล้านนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรขึ้น >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ ประยุกต์การเรียนการสอนเข้าสู่ Thailand 4.0
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการ... >> อ่านต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการทำบุญสืบชะตา 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 8.00 - 13.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการ "10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สืบชะตาและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในงานสืบชะตาและทำบุญ ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชะตาหลวง การถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชูประเด็นการจัดงานครบ 12 ปี สถาปนา มทร.ล้านนา ในเวทีสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์ดับเพลิง สนามบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 โดยได้เกียรติจากนาวาอากาศเอกวิสูธ  จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์  เรียนวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ในเขตพื้นที่เวีย... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
พุธ 14 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  โดยปีการศึกษา 2560 ให้ทุนจำนวน 3 ทุน แบ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน และ สาขา IBM 2 ทุน  โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองคณบดีคณะบริหารฯ ด้านวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์สุภาวดี วรุณกุล หัวหน้าหลักสุตร IBM เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบ ระหว่างวันที่ 9-13 ธ.ค. 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา