โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-04-12

รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
พุธ 12 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 เมษายน 2560  เวลา  15.30 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  (หลังใหม่)   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผอ.กองการศึกษา , ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  รกท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร  และ >> อ่านต่อ


เห็ดสร้างอาชีพเสริม กลุ่มสตรี บ้านท่าเหนือ
พุธ 12 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                    ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไส้อั่วเห็ด และแหนมเห็ดให้แก่กลุ่มสตรี ซึ่งวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น คือ เห็ด และสมุนไพรต่างๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2560 จำนวน 10 คน ณ บ้านท่าเหนือ หมู่ที่ 8 >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบเห็ด ให้แก่กลุ่มสตรี
พุธ 12 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                 ด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวเกรียบเห็ด ให้แก่กลุ่มสตรี ซึ่งวัตถุดิบหลักในท้องถิ่น คือ เห็ด และสมุนไพรต่างๆ ในวันที่ 6 เมษายน 2560 จำนวน 10 คน ณ บ้านท่าเหนือ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกิ... >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา ตาก ผนึกกำลังกับหน่วยงานภายในจังหวัด จัดโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
พุธ 12 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 เมษายน 2560  ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ตาก พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา