โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-05-29

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  จัดเต็ม 23 รางวัล YPR & ME23 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้า 5 รางวัลโล่เกียรติยศทอง, 4 รางวัลโล่เกียรติยศเงิน, 5 รางวัลเกียรติยศเหรียญทองและ 9 รางวัลเกียรติยศเหรียญเงิน จากโครงการ Young Professional Retailer & Maintenance Engineering ของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การจัดการศึกษากรุงเทพ เมื่อวันที่ 19 พฤษภา... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสะเต็มศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร ร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่อาจารย์ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสะเต็มศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยในการจัดทำกิจกรรมได้นำโจทย์จากชีวิตประจำวันและสถานการณ์ด้านภัยพิบัติ มาเป็นโจทย์สำหรับในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ โดยมีอุปกรณ์คือหลอดดื่มน้ำ เพื่อให้อาจารย์แต่ละกลุ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อรองรับน้ำหนัก ซึ่งอาจา... >> อ่านต่อ


พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ ปี2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก พร้อมคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ นำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เข้าสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มีมติเดินหน้าก่อสร้างหอเกียรติภูมิแม่วัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา พร้อมจัดการแข่งขันกอล์ฟแม่วังการกุศล ระดมทุนจัดสร้าง และเตรียมจัดงาน “แม่วังคืนรัง 45 ปี” หรือ วันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (แม่วัง)          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเกริก กาศเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประ... >> อ่านต่อ


ฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ดอกดารารัตน์)
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 - 30  พฤษภาคม 2560 ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่า... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          23 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี  จารุทรรศน์  หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ประจำปี 2560  ณ วัดพิชัย หมู่ 1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง           การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านการบริการ... >> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ขานรับนโยบายรับน้องอย่างสร้างสรรค์ เน้นความสามัคคี เคารพสิทธิ์และหน้าที่  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดโครงการเปิดโลกใหม่ในมหาวิทยาลัยมหกรรมรักน้อง No-S No-L ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการแนะนำสถานที่ สิ่งอำนวยนวยความสะดวกด้านต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้นักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในรายการ The 1st Lantsang-Mekong College Student Sports Meeting and The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and Sports Week-Kunming
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ในรายการ  The 1st Lantsang-Mekong College Student Sports Meeting and The 3rd South and Southeast Asia College Student Culture and S... >> อ่านต่อ


ลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

หลังจากตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขา สักการะหลวงพ่อมงคลแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเราชาวลูกพระวิษณุกรรมเจ้า ได้ถือปฏิบัติกันมาก็คือ การลอดซุ้มประตูมหาวิทยาลัย เอ้า!!!! ใครเป็นใคร ไปดูกันงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่) จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยรศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษา 2,993 คน ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ใน 3 คณะ 1 วิทยาลัยฯ (คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา