โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-20

10 ปี บรรจุภัณฑ์ราชมงคลล้านนา สถานศึกษาผู้สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของ Packaging เมืองไทย
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

เเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย และผลงานของนักศึกษา มทร.ล้านนา ก็มักจะติดโผรางวัลลำดับต้นๆ ของเวทีนี้อยู่เสมอ การจัดการประกวดในปี 2560 นี้ก็เช่นกัน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมลงนามจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเชียงใหม่
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษาระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่กับข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น  มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำแผนแมบทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ฯ เกิดขึ้นจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) (ประกอบด้วย ก ... >> อ่านต่อ


RMUTL Care มอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

20 มิถุนายน 2560 ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน เนื่องในโอกาสสอบแข่งขันได้บรรจุรับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการ RMUTL Care หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าว:  รัตนาภรณ์ สารภี ภาพ: ทิน อ่อนนวล >> อ่านต่อ


กิจกรรมปิดเชียร์ ประจำปี 2560
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมปิดเชียร์ ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ประพั... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมจีบ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 4 มทร.ล้านน... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา