โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-08-11

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร ร่วมกับบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (KM Day) ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้บานสะพรั่งทั่วสถาบันฯ (สถช.) ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 25-29 ตุลาคม... >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (KM Day) ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากร ความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการกระบวนการปฏิบัติไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้รับเกียรติจากดร.เฉลิมพล คงจิตต์ อาจารย์สาขาการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 12 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา