โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-09-14

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ศึกษาดูงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) ผู้ผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่มดอยคำ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในวันที่ 24 กันยายน 2560 โดยใช้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงใหม่ เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นสนามสอบแข่งขัน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มทร.ล้านนา จึงออกประกาศดังนี้  1.งดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560  2.ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศนโยบายการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ และเกณฑ์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ... >> อ่านต่อ


โรงสีข้าวราชมงคลพิษณุโลก รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2560  ที่โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก   นายธัชชัย สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รับมอบข้าวสารบรรจุถุง(1กิโลกรัม) จำนวน  3,655 ถุง  จาก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งเป็นข้าว ของเกษตรกร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อ


RMUTL STAR CONTEST 2017
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL STAR CONTEST 2017 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2017 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา ในปีนี้คณะกรรมการเน้นคำถามเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของนักศึกษาในการเผยแพร่... >> อ่านต่อ


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2560  คณะที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ โดยมี ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร และ ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2560 และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ภายในบูธแสดงผลงานของบริษัท... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กันยายน 2560 ใน วันและเวลาราชการ (ประกาศรับสมัคร) >> อ่านต่อ


ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 กันยายน 2560
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง งดการเรียนการสอน   >>คลิดดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          การตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ 1.  ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ 2.  ศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ  กรรมการ 3.  รศ.เพ็ญรัตน์  หงษ์วิทยากร  กรรมการ 4. &nbs... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 14


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา