โลโก้เว็บไซต์ 2018-07-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-07-02

ค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการศึกษากับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด โดยนายเรืองเวช  วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา สำหรับความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือทางการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี ( 29 มิถุนายน 2561 – 28 มิถุนายน 2566) ใน 3 พันธกิจได้แก่ เพื่อ... >> อ่านต่อ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / RMUTL วารสารออนไลน์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)  นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้ ต้นแบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่ำ การพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์สำหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต์ การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม: หัตถกรรมผ้าทอจก บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินปัจจัยความสำเร็จ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่... >> อ่านต่อ


วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / RMUTL วารสารออนไลน์

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน   ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL :: kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=8 ookbee: >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา รับธงเจ้าภาพ หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คาดชิงชัยต้นปี 62
จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ประยงค์ ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและอ.ดิลก ประสานวรกิจกุล ผอ.กองกลาง เป็นตัวแทนมทร.ล้านนา รับธงเจ้าภาพการแข่งขัน Asian University Go Tournament  และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในช่วงต้นปี พ.ศ.2562  ในปีนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับหน้าที่เจ้าภาพ จัดการแข่งขัน Asian University Go Tournament 2018 และหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 จัดขึ้น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา