โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-02-27

มทร.ล้านนาเสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่  2 ท่าน คือ 1. นางบุปผา โพธิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ 2. นางสาวพิมพินันท์ แสงอุทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา