โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-02-29

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยทำงาน
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  และระดับปริญญาตรี มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จำนวนกว่า 2,000 คน ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  พร้อมด้วย โอวาทจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิกา... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัยโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำและป่าต้นน้ำฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกสว.
เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 อ.เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี หัวหน้าโครงการสร้างชุดความรู้การบริหารจัดการน้ำ และป่าต้นน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นำทีมวิจัยโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ  จัดเวทีนำเสนอผลการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ณ  พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่อแหล่งทุน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา