โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-03-10

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
อังคาร 10 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

          แผนกภาษาตะวันตก สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


เปิดรับโครงการวิจัย โครงการ Hands-On ประจำปี 2563
อังคาร 10 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

แจ้งขยายเวลาปิดระบบ Online submission  ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น.  การสนับสนุนทุนวิจัย ภายใต้ โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการ   “ทุนวิจัย HANDS-ON ประจำปี 2563” >> อ่านต่อ


Engineer Run Rmutl 2020
อังคาร 10 มีนาคม 2563 / RMUTL ช่อง@Youtube

วันที่ 1 มีนาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล 13 ปี วิศวะตีนดอย ภายใต้โครงการวิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER  RUN 2020” ครั้งที่ 1  วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมชมรมวิชาการ  ชมรมอาสาพัฒนาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ   >> อ่านต่อ


ทีมงาน TVET-HUB-LANNA ร่วมงาน Chevron Enjoy Science Thank You Reception
อังคาร 10 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ และหัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science : TVET-HUB-LANNA พร้อมด้วยอาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ Chevron Enjoy Science : TVET-HUB-LANNA เข้าร่วมงาน "Chevron Enjoy Science Thank You Reception"  ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ห้องแกรนด์บอลรูม ซึ่งจัดโดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา