โลโก้เว็บไซต์ Engineer Run Rmutl 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Engineer Run Rmutl 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มีนาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1032 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 มีนาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล 13 ปี วิศวะตีนดอย ภายใต้โครงการวิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER  RUN 2020” ครั้งที่ 1  วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่ากิจกรรมชมรมวิชาการ  ชมรมอาสาพัฒนาแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา