โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-05-06

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (เชียงใหม่)
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

กรอกข้อมูลสมัครงานได้ที่นี่ (ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 65 เวลา 08.30 เป็นต้นไป) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการ และ พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑๖ ราย
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา หารือความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยีสะอาด และพลังงานทดแทน ระบบรางรถไฟฟ้าร่วมประเทศแคนาดา
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ H.E. Ambassador Dr.Sarah Taylor (ดร.ซาราห์ เทย์เลอร์) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสที่เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย หารือแนวทางความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านของเทคโนโลยีสะอาด และพลังงานทดแทน ระบบรางรถไฟฟ้า และSmart Farming พร้อมทั้งการสานต่อความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในแคนาดาด้านศิลปะ และสร้างความร่วมมือทางว... >> อ่านต่อ


เชิญร่วมฟังการเสวนา ในงาน MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรค์แบบมือโปร เปลี่ยนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความสุก...ไปสู่ความสำเร็จ
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 / ข่าวบริการ

         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (Creative Economy Agency (Public Organization))  เชิญร่วมฟังการเสวนา ในงาน MANGO OPEN HOUSE พลิกโฉม !!! สร้างสรรค์แบบมือโปร เปลี่ยนมะม่วงฉะเชิงเทรา เปลี่ยนความสุก...ไปสู่ความสำเร็จ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-1 6.00 น. ณ ห้องประชุมเทพราช A โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา และระบบออนไลน์ ZOOM  >> อ่านต่อ
มทร.ล้านนา หารือแนวทางดำเนินโครงการอินทนนท์โมเดล ครั้งที่ 3/2565
ศุกร์ 6 พฤษภาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการวิชาการ และคณะทำงาน ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอินทนนท์โมเดล ครั้งที่ 3/2565 กับพลเอกธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษามูลนิธิ และ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ประธานมูลนิธิมูลนิธิวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา