โลโก้เว็บไซต์ 2022-07-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-07-19

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่
อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ (คลิกอ่านประกาศ) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชุมวางแผนกับ มช. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ มาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบและร่วมประชุมวางแผนกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลันเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการและมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่หอประชุม รวมถึงกำหนดแผนผังเส้นทางจราจร ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด
อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ หรือ ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิญปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด สร้างเสริมประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ช... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา