โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมวางแผนกับ มช. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ มาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชุมวางแผนกับ มช. เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ มาตรการรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 503 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และระบบจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบและร่วมประชุมวางแผนกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลันเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการและมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่หอประชุม รวมถึงกำหนดแผนผังเส้นทางจราจร การจัดการจราจรบริเวณภายในและด้านหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งก่อน-หลัง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และบริเวณที่จอดรถ เพื่อให้การจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.
ภาพ นายคเชนทร์ เครือสาร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา