โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-07

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)           ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566 รางวัลระดับเกียรติคุณ ในผลงาน “เครื่องทดสอบแผ่นกรองอัตโนมัติที่ใช้ตัวนับอนุภาคแบบไฟฟ้... >> อ่านต่อ


วช. เชิญชวนร่วมงาน “ส้มสีทอง” อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพิ่มมูลค่า
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง องค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน สนับสนุนการจัดงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม (ตลาดนัดวันเสาร์) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน งานส้มสีทองเป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายปี ซึ่งในงานจะได้พบกับ “ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากส้มสีทองน่านเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดน่าน” >> อ่านต่อประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเข็มวิทยฐานะบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่อง จำนวน 7,440 ชุด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเข็มวิทยฐานะบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำเข็มวิทยฐานะพร้อมกล่อง จำนวน 7,440 ชุด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/12/20221207162304_35607.pdf >> อ่านต่อมทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมคณะทำงาน เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน269 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านเทคโนโลยีการอาหาร      เพื่อเปิดโลกทัศ... >> อ่านต่อ


KBS No.38 เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / คลังความรู้

  เตาพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด แบบเคลื่อนที่ได้ โดย ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ ผศ.ดร.ปริดา จิ่วปัญญา นายอัฐนันต์ วรรณชัย นายวีระชัย ใจคำปัน จัดทำโดย         สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพิมพ์ 2565 จำนวน 40 หน้า   ISBN 978-974-625-970-5 ISBN (e-book) 978-974-625-969-9 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEMS 2022
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ( EEAAT ) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าครั้งที่ 25 (ICEMS 2022)  จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เลอ เมอรีเดียน เชียงใหม่           ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 2/2565
พุธ 7 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปคว.มทร.) ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium (EMSES2022) ณ โรงเรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา