โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-15

มทร.ล้านนา แนะแนวทางการศึกษาน้องๆวัยเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 15 ธันวาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ จำนวน 140 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมและร่วมรับฟังข้อมูลแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยมีตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก 4  คณะและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมให้ข้อมู... >> อ่านต่อ


ประกาศผลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการพิจารณา ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ประกาศผลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ผ่านการพิจารณา ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนงาน “ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2566     &nbs... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภาคีเครือข่าย สมาคม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดงาน Green Tourism Exhibition 2022 ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้วย BCG Economy Model”   ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเกิดขึ้น สำหรับกาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งต่อไป ปศุสัตว์ ภาค 5 จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านขุมชน ชุมชนไตลื้อ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการคิดและนวัตกรรมเพื่อชุมชน ให้กับชุมชนไตลื้อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ บ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   ข้อมูล/ภาพ fb-ไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา