โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะเกิดขึ้น สำหรับกาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งต่อไป ปศุสัตว์ ภาค 5 จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา