โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงาน Role Model กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงาน Role Model กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 เมษายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา และเขตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างต้นแบบ (Role Model) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนกลาง ประจำปี 2562 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


คลังรูปภาพ : 20-04-62 Role Model


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา