โลโก้เว็บไซต์ “RMUTL STAR CONTESE 2019” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“RMUTL STAR CONTESE 2019”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กันยายน 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด “RMUTL STAR CONTESE 2019” การประกวดหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบ เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวทิยาลัยฯ ในการทำกิจกรรมและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ประเภทดาว  นางสาววรรณทวี  อินช้อย สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประเภทเดือน นายวุฒิกร  เรืองขำ สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภทดาวเทียม นายณัฐพงค์  จันทร์ดี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ทั้ง 3 นักศึกษา จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเข้าร่วมการแข่งขัน RMUTL STAR CONTESE ระดับเขตพื้นที่ต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก 

ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา, สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา, ชมรมชัดเตอร์หยุดโลก, นายวรวุฒิ  เพ็ชรดี

สามารถชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ทาง 

เพจ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา #RMUTLSTAR2019
#RMUTLSTARCONTEST2019
#MISTERXCNEWGEN2019ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา