โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล RMUTL 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล RMUTL 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวิ่งการกุศล “RMUTL RUN 2020” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลัง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 แบ่งการแข่งขัน 2 ระยะ (FUN RUN 5 กิโลเมตร กลับตัววังบัวบานและรุ่น MINI MARATHON  10 กิโลเมตร กลับตัววัดผาลาด) สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางสมาคมศิษย์เก่าจะมอบให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา