โลโก้เว็บไซต์ การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

โดย พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม และ นริศ กำแพงแก้ว

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2561

จำนวน 43 หน้า

ISBN 978-974-625-812-8 (Print)

ISBN 978-974-625-811-1 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

 

หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องการกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อเป็นบทเรียนตัวอย่างแก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามหัวข้อดังนี้ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ชุมชนและทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เครื่องมือสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่งเที่ยว และ กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=5

 

หรือ

 

http://tiny.cc/nvkx9y

 

#การจัดการการท่องเที่ยว

#การจัดการทรัพยากรชุมชน

#การพัฒนาชุมชน

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา