โลโก้เว็บไซต์ กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

โดย ภัทราวดี ธงงาม, ปิยะนุช เจดีย์ยอด และ วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2561

จำนวน 39 หน้า

ISBN 978-974-625-807-4 (Print)

ISBN 978-974-625-808-1 (e-Book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ

 

องค์ความรู้เรื่องการผลิตกระดาษทำมือโดยแปรรูปจากเปลือกข้าวโพด เรียบเรียงและพัฒนามาจากหนึ่งในงานบริการวิชาการ พื้นที่ชุมชนบ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชนฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ การผลิตกระดาษทำมือและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การเลือกข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการผลิตเยื่อกระดาษ และการแปรรูปกระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือสำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์

 

ดาวน์โหลด e-Book ฟรีได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/pre_book.php?b=4

 

หรือ

 

http://tiny.cc/8alx9y

 

 

#กระดาษ #การผลิตกระดาษ #เปลือกข้าวโพด

#เทคโนโลยีเยื่อกระดาษและกระดาษ

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #RMUTL

#KBS #แจกอีบุ๊คส์

 

-----

 

ดูอีบุ๊คส์เล่มอื่นๆ ได้ที่นี่

 

https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs/store.php

 

หรือ

 

https://www.ookbee.com/shop/books/publisher/18017/KBS%20Knowledge%20BookStoreออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา