โลโก้เว็บไซต์ สถช.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ตุลาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายพิษณุ พรมพราย นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทีมงาน ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในกิจกรรม เรื่อง การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ให้กับคณะทำงานผู้จ้าง U2T มทร.ล้านนา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี เป็นหัวหน้าโครงการ เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอสั้น "กิจกรรมทดลองลงพื้นที่เส้นทางการท่องเที่ยว" ในการลงทดลองสำรวจจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวของคณะทำงานฯ บนเส้นทางเขื่อนผากเมืองสามกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในเรื่องประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว และเตรียมกำลังคนในการนำต้นทุนทางสังคมชุมชนมาพัฒนาและสร้างอาชีพเสริม

 

ข้อมูล/ภาพ ชยากร โสตถิกุล, Facebook page U2T เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา