โลโก้เว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ ตาม ม.126 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ ตาม ม.126

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 เพิ่มเติม ผ่าน QR CODE ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถศึกษาข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th/coi


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา