โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา สวัสดีปีใหม่ ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา สวัสดีปีใหม่ ผอ.ศูนย์สื่อสารองค์กรฯ มช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวแววดาว ญาณะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เข้าคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา