โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา​หลักสูตร​การ​ท่องเที่ยว​ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​1 ในการประกวดโครงงานการยกระดับนวัตกรรมการตลาดฯ (iMarTECH2022) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา​หลักสูตร​การ​ท่องเที่ยว​ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​1 ในการประกวดโครงงานการยกระดับนวัตกรรมการตลาดฯ (iMarTECH2022)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 764 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นางสาวเพียงแข หยั่นมะ  นางสาววรรณิกา  สลอมทุน และนายสรยุทธ​  สมาน​มิตร​ นักศึกษา​หลักสูตร​การ​ท่องเที่ยว​และการ​บริการ​ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และ​ศิลปศาสตร์​ มทร.ล้านนา ในนามทีม  InnoMart คว้ารางวัล​รองชนะเลิศ​อันดับ​ที่​ 1 ในการประกวดแข่งขันโครงงานวิจัยในหัวข้อ การยกระดับนวัตกรรมการตลาดและความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจ SMEs ด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปประเภทอาหาร ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล (iMarTECH2022) พร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

โดยมีอาจารย์​ อิศ​ร์​ วัจนสุนทร อาจารย์​ประจำ​หลักสูตร​การ​ท่องเที่ยว​และการ​บริการ​ เป็นอาจารย์​ที่​ปรึกษา​ และนำนักศึกษา​ร่วมในพิธีประกาศ​ผล ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก รศ.ดร.ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษา​สภาวิสาหกิจ​ขนาด​กลาง​และ​ขนาด​ย่อ​มไทย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม​บางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์​ของโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการ​ตลาด​มาใช้กับสินค้าเกษตร​แปรรูป​ประเภท​อาหาร​ และเพื่อพัฒนา​นิสิตให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา