โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายทินภัทร อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นางสาวแววดาว ญาณะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ ข่วงพิธีประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา