โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร สถช. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์กระบวนการแปรรูปอะโวคาโดพันธุ์พืชเมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร สถช. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์กระบวนการแปรรูปอะโวคาโดพันธุ์พืชเมือง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ วิสุทธิ์ บัวเจริญ บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์กระบวนการแปรรูปอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตขอลชุมชนบนพื้นที่สูง ชุมชนพื้นที่โดยรอบมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะโวคาโด และสินค้าเกษตรในท้องถิ่นตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนได้มีช่องทางการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร บ้านขุนแป๊ะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ณ บ้านขุนแป๊ะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที่มาของข่าว/ภาพ :  อาจารย์ วิสุทธิ์ บัวเจริญ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา