โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด  “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิด  “การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3" สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI - 2016) ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยคลิกเข้าไปที่ https://www.youtube.com/c/cttclive/live


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา