โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU ร่วมกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU ร่วมกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1274 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิจัยระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิงกชกร  ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์วรุตม์  วงศ์กาฬสินธุ์ และนางสาวรุ่งทิวา  สุดแสงตา ร่วมเป็นพยายนในการลงนามดังกล่าว ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา