โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ยานยนต์ไฟฟ้า) ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  ดาวเวียงกัน เบอร์โทร 064-335-5515 หรือ
อาจารย์เมธัส  ภัททพยธนี เบอร์โทร 085-221-4674ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา