โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี ร่วมพิธี ส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี ร่วมพิธี ส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมพิธีส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพรักแด่ผู้วายชนม์อย่างล้านนา ณ ศาลาหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา