โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายมุทิตาจิตแด่พระไพศาลประชาทร วิ.(หลวงพ่อพบโชค ติสฺสวํโส) เนื่องในโอกาสที่ มทร.ล้านนา ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายมุทิตาจิตแด่พระไพศาลประชาทร วิ.(หลวงพ่อพบโชค ติสฺสวํโส) เนื่องในโอกาสที่ มทร.ล้านนา ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 เมษายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมจัดพิธีถวายมุทิตาจิตแด่พระไพศาลประชาทร วิ.(หลวงพ่อพบโชค ติสฺสวํโส) เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ประจำปีการศึกษา 2564  

                           ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

- ถวายใบปริญญาบัตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) 

- ถวายครุยวิทยฐานะ

- ถวายเครื่องอัฐบริขาร ประกอบด้วย

            - ผ้าไตรจีวร จำนวน 1 ชุด

            - พัดรองที่ระลึก จำนวน 1 ชุด

            - ย่ามที่ระลึก จำนวน 1 ชุด

- ถวายภาพถ่ายที่ระลึกในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบปริญญาบัตร

- ถวายเครื่องสักการะ

                           พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมกันถวายน้ำสงกรานต์และได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ อุโบสถวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา