โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการเกษตรอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหรรมภาคเหนือ ครั้งที่1/2561 และนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยรายงานผลการดำเนินงานต่อ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ17 จังหวัดภาคเหนือ ในการร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือเกษตรกร ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา