โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เข้าร่วมรดน้ำดำหัว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เข้าร่วมรดน้ำดำหัว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯ อาจารย์ สุทัศน์ กุณา ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ(จอมทอง) นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว  พ.ต.อ.ดำเนิน  กันอ่อง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจอมทอง นายสุทิน  จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศบาลตำบลบ้านหลวง ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา