โลโก้เว็บไซต์ โควิด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : โควิด

COVID เฟส 2 มทร.ล้านนา ร่วมกับ ทต.ช้างเผือก พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ในบริเวณที่กลุ่มเสี่ยงได้มีการสัมผัสและใช้บริการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ห้วยแก้ว) >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัย งดจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 15 กรกฎาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงมีการแพร่ระบาดและพบการติดเชื้อของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงมีความห่วงใยในสุานการณ์และเพื่อลดโอกาสในการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงของดการจัดกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น >> อ่านต่อ


ประกาศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานในระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
พุธ 25 มีนาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานในระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   [pdf] ประกาศ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฯ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา