โลโก้เว็บไซต์ อาพัชรี   ศิรินาโพธิ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อาพัชรี ศิรินาโพธิ์

มทร.ล้านนา รับรางวัลมหาวิทยาลัยผู้บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นลำดับสาม จากเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่
เสาร์ 15 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ในวันนี้(15 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยผู้บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นลำดับที่สามของจังหวัดเชียงใหม่ จากเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 ภายใต้สโลแกน "Safe Blood for All - โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ " โดย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบรางวัล ภายในงานมีกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ และโลหิต พร้อมนิทรรศการให้ความรู้วันผู้บริจาค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
เสาร์ 6 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เสริมความรู้แก่นักศึกษาส่งเสริมค่านิยมสุจริตต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
พุธ 6 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง“ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน” ต่อเนื่องจากเดิม โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่  2 ท่าน คือ 1. นางบุปผา โพธิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ 2. นางสาวพิมพินันท์ แสงอุทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคา... >> อ่านต่อ


แสงฉานโปรเจค นิทรรศการโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย(Art Thesis)
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 4  หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ และโครงงานออกแบบมัลติมีเดีย(Art Thesis) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรพล มโนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้แนวคิด SangshanTheProjectผลงานนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ อัตลักษณ์องค์กร ออกแบบตัวอักษร ออกแบบลวดลายและออกแบบภาพประกอบ ถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เว็บไ... >> อ่านต่อ


นศ.สาขาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลการประกวดบ้านเขียว สอท.
จันทร์ 4 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

นายสุประวีณ์ งำเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม หัวข้อ "การประกวดบ้านเขียว สอท." แบบบ้านประเภทเพียงนภา โดยไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1 จากการประกวดแบบระดับประเทศ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) เพื่อให้เกิดพัฒนางานก่อสร้างที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป สอท.จึงมีแนวค... >> อ่านต่อ


Art and Technology Space
จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการเปิดพื้นที่แสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี Art and Technology Space  เป็นพื้นที่ขนาดความกว้าง 3 เมตร x ความยาว 4 เมตร ณ ชั้น 2 อาคารทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดย อ.อนุสรณ์ คาบเพชร และอ.ศิริกัลยา โชติมณี อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ได้รับการสนับสนุนโดยวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และคณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาและสร้างสรรค์... >> อ่านต่อ


สารอวยพรปีใหม่ 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อังคาร 1 มกราคม 2562 / RMUTL ช่อง@Youtube

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2562 ดิฉันในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิตมายังคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าทุกท่าน ในรอบปีที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา          ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่น และร่วมกันสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์ออกสู่สาธารณชน รวมถึงการบริการวิชาการโดยการนำองค์ความรู้ที่ได้พัฒ... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
อังคาร 1 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

ในเช้าวันนี้(1 มกราคม 2562)  รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ณ เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 >> อ่านต่อ


นิตยสารราชมงคลล้านนา 10
อังคาร 4 ธันวาคม 2561 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 10 ปี พ.ศ.2561  เป็นการรวบรวมผลงาน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการปรับรูปแบบให้อ่านง่าย มีความทันสมัยเข้าถึงกลุ่มนักศึกษามากยิ่งขึ้น ผู้สนใจขอรับได้ที่กองประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา และที่ประชาสัมพันธ์ทุกพื้นที่และสามารถอ่านนิตยสารออนไลน์ได้ที่ >> อ่านต่อ


ธรรมทวาทศวาร และพิธีมอบเทียนพรรษาแก่หน่วยงานต่างๆ
พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ธรรมทวาทศวาร "ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี"  กิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม โดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา(ศวธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้จัดขึ้นในเช้าวันนี้(๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑) ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา พร้อมกันนี้ ศวธ. มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยการมอบเทียนพรรษาให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปเทียนไปถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมในระหว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา