โลโก้เว็บไซต์ ข่าววิเทศสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าววิเทศสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017
พุธ 27 เมษายน 2559

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา สมัครเพื่อขอรับ ทุนการศึกษาในโครงการ Endeavour Scholarships and Fellowships 2017 จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นี้ โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกจากความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริงและสำหรับนักศึกษาที่มี สัญชาติไทย  ทุนนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน ของทุก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ อุดมศึกษาเชียงใหม่ จัดนิทรรศการในงาน Job Education Fair 2015
จันทร์ 21 มีนาคม 2559

            ผศ.อวยพร บัวใบ รองอธิการด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทรล.ล้านนา  จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อภายในงาน มหกรรมแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อ Job Education Fair ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.ล้านนา กับงานแนะแนวของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาในการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนต่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU กับศูนย์การศึกษานอกระบบฯ อำเภอพร้าว
พุธ 16 มีนาคม 2559

อาจารย์ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย เป็นตัวแทนคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนางสาวริศรินทร์  ดุษดินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว โดยได้รับเกียรติจากนายศราวุธ  ไทยเจิรญ นายอำเภอพร้าวร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่สตรีดีเด่นของแต่ละตำบลในอำเภอพร้าว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านช่างคำ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
พุธ 2 มีนาคม 2559

        26 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกับคุณจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด โดยเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ณ ห้องพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี คณะวิศวกรรม... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาและบุคลากร เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 2 มีนาคม 2559

        ด้วยกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้รับแจ้งจากงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เรื่องการประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาจากสาธารณะรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ทุนประกอบด้วย 1. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ภายใต้ทุน Chinese Government Scholarship ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาและบุคลากร รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559  2. ทุนการศึกษา จาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ทุน... >> อ่านต่อ


รับสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน
อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2559

        ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยยูนนาน(Yunnan University) ผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุณหมิง เรื่องการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2559 ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยยูนนาน หมายเลขโทรศัพท์ ... >> อ่านต่อ


จดหมายข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์
อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2559

        งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำ RMUTL Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยน และทุนการศึกษาต่างๆให้กับชาว RMUTL ทุกท่าน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 27 ทั้งหมด 27


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา