โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-28

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ 2559
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

           สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลการดำเนินงาน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทยร่วมกับงานพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิภลอดุลยเดชฯ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตกว่า 162 คน คิดเป็น 129 Un... >> อ่านต่อ


โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้จัดโครงการ “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานประชุม TALANT MOBILITY FAIR 2016
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมงานประชุม Talant Mobility Fair 2016 เป็นกิจกรรมการจับคู่ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยฯ  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ตึก สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดช่างเคี่ยน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้พระปลัดพอใจ  ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน ได้น้อมนำพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเทศนาธรรมในครั้งนี้ด้วย  ท... >> อ่านต่อ


ประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System)
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

          สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมระดมความคิดเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมการใช้ระบบให้กับตัวแทนสถานศึกษานำร่องของโครงการ จำนวน ๑๑ แห่ง  ในวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมุ่งหวังเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเรียนแบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท... >> อ่านต่อแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/04/20170426105400_18547.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา