โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-02-28

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ประเทศอินโดนีเซีย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร และเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และงานวิจัยร่วมกันระหว่าง UPI  และ RMUTL  ... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสุธน  วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป... >> อ่านต่อ


EIC เปิดมุมมอง ปั้นนักแปลรุ่นใหม่ เปิดประสบการณ์นักศึกษา
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

 นักศึกษาระดับชั้นปี 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดสัมมนาในหัวข้อ >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา